Våre regnskapstjenester

Løsninger tilpasset din bedrift

Få kontroll på eget regnskap

Det kan være krevende å ha hele ansvaret for firmaets regnskap på egne skuldre, og samtidig finne tid til å gjøre det grundig og ikke minst feilfritt.

Som kunde hos oss kan du legge hele ansvaret direkte på oss, eller du kan velge å gjøre noe av jobben selv. Vi leverer fleksible tjenester som tilpasses deres firmas behov i systemer som er enkle å forstå.

Bokføring

En viktig del av vårt arbeid er å utføre kvalitetsmessig bokføring. Dette er en jobb som er essensiell for et korrekt utført årsregnskap som stemmer overens med realiteten. Du kan være sikker på at vi følger alle lover og regler, og at vi følger god bokføringsskikk.

 • Skreddersydde regnskapsløsninger
 • Digitalisering av regnskapet
 • Vi tar oss av det du vil legge bort
 • Alt levert til satte tidsfrister

Fakturering

Vi i CJB Regnskap er erfarne regnskapsførere med lang fartstid i bransjen, gode innarbeidede rutiner og moderne verktøy som gjør jobben enklere både for oss og for våre kunder.

Vi sørger for at faktureringen blir tatt hånd om på beste måte. Dette innebærer blant annet at fakturaer blir sendt og betalt til satte frister og at purringer og eventuelle inkassoer blir sendt og fulgt opp. Vi har avtaler med flere leverandører som kan bistå med innkreving av fordringer.

Lønn

Det å passe på at lønn blir riktig utbetalt til satte frister er en viktig del av enhver bedrift. Dette er en av få oppgaver vi kan utfører innen lønnstjenester til din bedrift.

Vi tilpasser oss din bedrift og utfører alt innen

 • Lønnsslipper

 • Utbetalinger og forskuddstrekk

 • Utbetaling av feriepenger

 • Refusjon av sykepenger

 • Skattekort

 • Rådgivning

Årsoppgjør

Noen bedrifter velger å ta seg av årsoppgjøret på egen hånd. Dette er noe som krever tid og ikke minst full kontroll over registrerte kjøp og salg gjennom året som har gått. I tillegg må alt bokføres riktig i regnskapet. Ved å la en erfaren regnskapsfører ta seg av jobben kan det spare deg for mye tid, og du kan føle deg trygg på at jobben blir utført riktig og levert i tide.

Prosjektregnskap

Vi hjelper deg å få full kontroll på budsjett, inntekter og kostnader knyttet til de ulike prosjektene i bedriften din. Det er mye som skal holdes styr på i en slik prosess, og vi kan hjelpe deg med det økonomiske, slik at du kan fokusere på den jobben du er best på.

Rådgivning

Områdene som omhandler regnskap, økonomi, skatt og lignende kan skape mye usikkerhet og tvil. Det er mange regler å forholde seg til, og krav som stilles til hver enkelt bedrift. Vi holder oss alltid oppdatert, og kan være en viktig samtalepartner for din bedrift.

Som din rådgiver…

 • får du tilgang til vår kompetanse på flere områder

 • jobber vi mot samme mål som din bedrift, med langsiktige planer

 • hjelper vi deg med å prioritere riktig, slik at du kan fokusere på det du kan best

Skybaserte løsninger

CJB Regnskap er et moderne regnskapsbyrå og tilbyr fleksible skybaserte regnskapsløsninger. Med PowerOffice Go effektiviseres din arbeidsdag, og arbeidet som kreves for å føre et ryddig og grundig regnskap.