Innførsel av varer fra utlandet

Vær obs på at kvoten for reisegods kun gjelder for privatpersoner, og ikke for deg som har kjøpt noe i utlandet til bruk i bedriften. Du må stoppe på grensen og fortolle varen, uavhengig av beløpsgrense.

0
Feed